top of page
Female Performer

Etykieta - kultura słowa - emisja głosu, media, komunikacja

"Najważniejsza jest kultura, gdyż tworzy się ona w człowieku. Komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja. Kulturę budujemy w procesie komunikacji. "

 

Warsztaty :

Kultura słowa – emisja głosu, media, komunikacja, prezentacja, sposoby walki z tremą.

 

Komunikowanie się językowe polega na tworzeniu i rozumieniu wypowiedzi.

Na stopień rozumienia przez odbiorcę nadawanego komunikatu składa się bardzo wiele czynników m.in.: sytuacja komunikacyjna, kompetencje językowe nadawcy  i odbiorcy, kontekst słowny, wreszcie jakość przekazu – umiejętność narzędziem pokazu słownego – głosem.

Żeby mówca mógł być skuteczny w swojej intencji musi być wysłuchany, a więc musi posiadać umiejętność świadomego operowania techniką wypowiedzi:

 •   wyrazistość słowa( precyzyjna dykcja)

 •  nośność głosu – barwa, skala, gęstość, piękno brzmienia

 •  właściwa intonacja, akcent, płynność frazy (prawidłowe operowanie oddechem)

 •  kultura żywego słowa – styl wypowiedzi.

 

Barwa, nośność, dynamika, melodyka, oddech mogą być świadomie kształtowane. Jest to umiejętność konieczna dla osób, których zawód wymaga zwiększonego pod względem jakościowym używania głosu: nauczycieli, śpiewaków, piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, prezenterów, osób zajmujących się PR-em, specjalistów od marketingu, polityków, prawników, księży, wykładowców, kandydatów na studia wokalne, aktorskie, dziennikarskie.

 

Ćwiczenia, warsztaty pod opieką specjalisty to gwarancja nabycia świadomego posługiwania się głosem i mową.

 

Warsztaty i szkolenia dla firm – zajęcia grupowe i indywidualne dla grup zawodowych i społecznych. Zajęcia warsztatowe mają na celu uzyskanie prawidłowego, świadomego i higienicznego używania narządu mowy:

 

 • świadomość prawidłowego posługiwania się torem oddechowym (oddech brzuszno – przeponowo - żebrowy)

 • mówienia „na przeponie”, czyli tzw. podparciu

 • fonacja przez miękki atak

 • świadome korzystanie z rezonatorów, sterowanie nośnością głosu przy minimalnym obciążeniu wiązadeł głosowych.

 

Na zajęciach wprowadzających, teoretycznych omawiane są zagadnienia dotyczące utrzymania głosu w dobrej kondycji, radzenia sobie w przypadku przeforsowania; posługiwanie się głosem w czasie infekcji, zdenerwowania, tremy.

Ponadto, poza zajęciami z emisji głosu, oddechu, higieny głosu pracujemy nad kulturą słowa, wypowiedzi:

 • stosowanie reguł poprawnej polszczyzny(akcent, realizacja nosówek)

 • znajomość współczesnych norm języka polskiego

 • wyrazistość słowa, dykcja, tempo mowy, frazowanie, akcenty słowny, zdaniowy

 • zasad skutecznego porozumiewania się

 • mowy ciała i znaczenie pierwszego wrażenia w kontaktach międzyludzkich

 • sztuki prezentacji i wystąpień publicznych.

 

Podstawy komunikacji społecznej   - jak zachować się np. w teatrze, kinie, komunikacji miejskiej, ambasadzie, jak dobrać odpowiedni strój do okoliczności - podstawy savoir vivre, etykieta, pozawerbalne formy komunikacji.

Ćwiczenia oswajające tremę,

 

Szkolenia prowadzone są na terenie zamawiającej instytucji – jednorazowo lub cyklicznie.

Terminy, czas trwania i dobór preferowanych zagadnień – do uzgodnienia.

KULTURA SŁOWA
Jazz Singer

Warsztaty wokalne. Połącz pasję z rozwijaniem umiejętności.

Zajęcia obejmują pracę w zakresie :

 • Podstaw emisji głosu -  oddech, dykcja, artykulacja

 • Ekspresji

 • Interpretacji

 • Świadomości ciała podczas śpiewu

 • Pracy z mikrofonem

 • Doboru repertuaru

 • Wydobywania emocji Improwizacji scenicznych

 • Zagadnienia utrzymania głosu w dobrej kondycji, radzenia sobie w przypadku przeforsowania; posługiwanie się głosem w czasie infekcji, zdenerwowania, tremy

 Wszyscy artyści występujący na scenie i przed kamerą potrzebują pracy warsztatowej, tym bardziej dzieci, które nie mają za sobą szkół aktorskich i wielu godzin pracy z pedagogami. Zajęcia mają na celu usprawnienie warsztatu młodych artystów, otwarcie ich i zwiększenie ich świadomości na scenie.

 

Młody wykonawca, który pracuje nad swoim warsztatem jest pewniejszy przed kamerą, mówi odważnie i wyraźnie, przywołanie i okazanie emocji jest dla niego czymś normalnym i nie stresuje go. To wszystko widać na scenie i w kamerze. W dzisiejszych czasach śpiewanie robi się bardzo popularne, dlatego warto śpiewać prawidłowo i świadomie. Połączenie umiejętności aktorskich i śpiewania to bardzo atrakcyjny zestaw, który otwiera znacznie szersze możliwości przed młodym wykonawcą.

 

Tego typu zajęcia interdyscyplinarne, łączące ze sobą różne działania, rozwijają kreatywność, pewność siebie i poczucie własnej wartości młodych ludzi – czy trzeba czegoś więcej? Zapraszam wszystkich chętnych do rozpoczęcia pracy nad warsztatem wokalnym i aktorskim.

Czas trwania, ilość godzin, uczestników, ceny do ustalenia.

WARSZTATY WOKALNE
Pewna nauczycielka

Warsztaty dla nauczycieli  z elementami muzykoterapii.

Jak mówić, żeby nas słuchano.

  Jak mówić, żeby głos i aparat głosowy był zdrowy.

Sposoby walki z tremą.

 

 Zajęcia warsztatowe z kultury słowa, emisji głosu i komunikacji.

                                                    

 Komunikowanie się językowe polega na tworzeniu i rozumieniu wypowiedzi. Na stopień rozumienia przez odbiorcę nadawanego komunikatu składa się wiele czynników, jak  sytuacja komunikacyjna, kompetencje językowe nadawcy i odbiorcy, kontekst słowny,  jakość przekazu, a więc umiejętność operowania narzędziem przekazu słownego – głosem. Aby mówca był skuteczny, musi być wysłuchany. Powinien zatem posiadać umiejętność świadomego operowania techniką wypowiedzi. Składają się na nią:     

       

 • wyrazistość słowa- precyzyjna dykcja;

 • nośność głosu – barwa, skala, gęstość, piękno brzmienia;

 • właściwa intonacja, akcent, płynność frazy - prawidłowe operowanie oddechem;

 • kultura żywego słowa – styl wypowiedzi.

Barwa, nośność, dynamika, melodyka, oddech mogą być świadomie kształtowane. Jest to niezbędna umiejętność dla osób zawodowo posługujących się głosem. W szczególności dotyczy to nauczycieli, śpiewaków, piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, prezenterów, osób zajmujących się PR-em, specjalistów od marketingu, polityków, prawników, księży, wykładowców, kandydatów na studia wokalne, aktorskie, dziennikarskie.

Ćwiczenia i warsztaty pod opieką specjalisty, umożliwiają nabycie świadomego posługiwania się głosem i mową.

Zajęcia warsztatowe mają na celu uzyskanie prawidłowego, świadomego i higienicznego używania narządu mowy. Kształtują świadomość prawidłowego posługiwania się torem oddechowym (oddech brzuszno – przeponowo – żebrowy), mówienia „na przeponie”, czyli tzw.” podparciu”, fonacja  przez miękki atak. Uczą korzystania z rezonatorów, sterowania nośnością głosu.

Na zajęciach wprowadzających, omawiane są zagadnienia dotyczące utrzymania głosu w dobrej kondycji, radzenia sobie w przypadku przeforsowania, posługiwanie się głosem w czasie infekcji, zdenerwowania, tremy.

Uczestniczenie w zajęciach pozwala na uzyskanie i dobranie właściwej wysokości głosu podczas mówienia, jego barwy. 

Dodatkowo, uczestnicy zajęć przypominają sobie (uczą się) poprawnej polszczyzny, akcentu, realizacji nosówek, znajomości współczesnych norm języka polskiego, wyrazistości słowa, dykcji, tempa mowy, frazowania. Poznają i przyswajają sobie zasady  skutecznego porozumiewania się, mowy ciała, znaczenia „pierwszego wrażenia” w kontaktach międzyludzkich, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych.

Podczas warsztatów prezentowane są  sposoby przygotowywania wystąpień publicznych. 

Poznanie przyczyn, objawów i skutków tremy i stresu. Metod ich opanowywania, przełamywania barier i lęków. Poznawanie siebie oraz własnych reakcji.

Podczas warsztatów uczestniczą w blokach muzykoterapeutycznych – muzyka wywiera pozytywny wpływ na ludzki układ wegatatywny, krążenia oraz oddechowy oraz na psychikę. Osoby biorące udział w zajęciach komponują, śpiewają i tańczą – co jest też formą relaksu, podczas intensywnej pracy nad poprawą jakości głosu.

Uczestnicy zajęć poznają metody dostępu do emocji i uczą się umiejętności ich wykorzystania w przemówieniach. Poznają metody modulacji głosu, i poszerzanie jego  skali. Uczą się tempa, rytmu, dynamiki i akcentu mowy. Poznają ćwiczenia pobudzające   aparat artykulacyjny. Jak dbać o higienę głosu.

Zajęcia obejmują także pracę z mikrofonem i przed kamerą, podstawy gry aktorskiej.

 

Szkolenia prowadzone są w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Mogą odbywać się jednorazowo lub cyklicznie. Indywidualnie lub grupowo., czas trwania i dobór preferowanych zagadnień są indywidualnie uzgadniane z zamawiającym. 

 

Anna Maria Adamiak jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończyła Wydział Wokalno–Aktorski, specjalność – śpiew solowy. Jest także absolwentką Akademii Świętokrzyskiej, gdzie uzyskała wykształcenie w zakresie wychowania muzycznego, pedagogiki. Odbyła  podyplomowe mistrzowskie studia wokalne w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie oraz  Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni w Katedrze Kameralistyki. Aktualnie studiuje Zarządzanie Kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk.

 

Zajmuje się pedagogiką wokalną. Od 12 lat prowadzi, według autorskiego programu, studio wokalne. Młodzież studiującą w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie uczy kultury słowa – emisji głosu. W Jest asystentką Grażyny Barszczewskiej. W Akademii Pedagogiki Specjalnej prowadzi warsztaty z emisji głosu z elementami muzykoterapii, współpracuje z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach. Jako trener wokalny prowadzi warsztaty z poprawnej wymowy, przygotowań do wystąpień publicznych, opanowania tremy i stresu.

DLA NAUCZYCIELI
bottom of page